MACH LEGAL,
advokátní kancelář s.r.o.

kontakty +420 245 008 552
praha@machlegal.eu

Viktora Huga 377/4

150 00 Praha 5 - Smíchov

Buďte připraveni: Přehled změn tzv. velké novely zákona o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) účinných k 1. 1. 2021

Buďte připraveni: Přehled změn tzv. velké novely zákona o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) účinných k 1. 1. 2021

Číst dál...

SKUTEČNÝ MAJITEL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU

Vážení klienti,

v následujícím článku Vám přinášíme krátké porovnání institutu "skutečného majitele" v České republice a na Slovensku se shrnutím nejdůležitějších povinností, které v souvislosti s ním vznikají dotčeným subjektům (především právnickým osobám působícím v České republice či na Slovensku).

Číst dál...

Archiv článků naší advokátní kanceláře


 K zobrazení archivu prosím klikněte tento odkaz, kterým se přesunete na přehled aktuálních i starších příspěvků z oblasti právních novinek, upozornění či analýz


Číst dál...

Koronavirus: Náhrada škody od státu kvůli opatřením krizového zákona

Z důvodu omezení v rámci nouzového stavu podle tzv. krizového zákona v souvislosti s tzv. koronavirem můžete žádat o náhradu škody - pomůžeme Vám.

Číst dál...

Novinky v oblasti GDPR a AML po 24.4.2019 (adaptační zákon)

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 24.4.2019 nabyl účinnosti z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“), který představuje tzv. adaptační zákon doplňující obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Spolu se ZZOÚ vstoupil v účinnost také z. č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (dále jen „ZMNZ“). V důsledku přijetí ZMNZ došlo k novelizaci celé řady právních předpisů, které se dotýkají ochrany osobních údajů a mezi které patří, mimo jiné, i z. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

Číst dál...

VÝZNAMNÁ NOVELA TRESTNÍHO ZÁKONÍKU

Vážení klienti,

k 1. únoru 2019 nabyla účinnosti významná novela trestního zákoníku a my bychom Vás rádi touto cestou seznámili s nejdůležitějšími novinkami, které novela přináší, a které by Vám neměly uniknout.

Číst dál...

EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ Z POHLEDU POVINNÝCH OSOB DLE AML ZÁKONA

Vážení klienti,

jak jsme Vás již informovali, novela z. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „ZVR“) zavedla s účinností od dne 1.1.2018 Evidenci údajů o skutečných majitelích (dále také jen „Evidence“). V tomto článku se zaměříme na vztah Evidence skutečných majitelů a povinných osob dle AML zákona.

Číst dál...

NOVINKY VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ OD 1.1.2018

Vážení klienti,

dne 1.1.2018 vstoupila v účinnost novela zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen "stavební zákon"). Novela stavebního zákona přináší zejména zjednodušení a zrychlení povolovacího  řízení.

Číst dál...

VÝZNAMNÁ NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VE VZTAHU K LÉČITELSTVÍ

Vážení klienti,

s ohledem na novelu zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních (dále jen ZNZP"), která nabývá účinnosti dne 1.9.2017 a představuje významnou změnu v oblasti léčitelství, protože nově zavede odbornosti Terapeut tradiční čínské medicíny a Specialista tradiční čínské medicíny, Vám přinášíme přehled změn a novinek, které tato nová právní úprava vyvolá.

Číst dál...

PŘEDKUPNÍ PRÁVO SPOLUVLASTNÍKŮ OD 1.1.2018

Od 1.1.2018 je zpět předkupní právo spoluvlastníků při převodu podílu na věci nemovité. Nová úprava se vztahuje jak na  převod úplatný, tak bezúplatný.

Číst dál...
premium wordpress themes