Členové advokátní kanceláře jsou vedle každodenní právní praxe publikačně činí, píší odborné knihy, učebnice a články nejen do odborných časopisů. Advokáti se rovněž věnují právní vědě v teoretické rovině formou aktivních účastí na konferencích a přednášením na vysokých školách. Právní služby v zahraničí poskytujeme ve spolupráci se spřízněnou místní advokátní kanceláří. Partner kanceláře, JUDr. Tomáš Mach, je pak advokátem v České republice, na Slovensku a v Německu. 

Náš tým se skládá z:

JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., advokát/partner

Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (Ph.D.)
University of Cambridge, Faculty of Law (LL.M.)
Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta (JUDr.)
Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta (Mgr.)
University of Cambridge, Faculty of Law (Diploma in English and EU Law)
Universität Regensburg (Sokrates/Erasmus)
Institut průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví ČR

Profesní kvalifikace:
Česká advokátní komora, reg. č. 13282 (advokát)
Slovenská advokátska komora, reg. č. 7581 (advokát)
Rechtsanwaltskammer Köln, reg. č. 61058 (advokát)
Ministerstvo spravedlnosti ČR (zapsaný mediátor)
EUIPO, reg. č. 75461 (zástupce pro evropské známky a vzory)

Tomáš se ve svém volném čase věnuje jako odborný asistent výuce mezinárodního práva na veřejné vysoké škole a pravidelně publikuje v odborných časopisech a vystupuje na odborných konferencích. V průběhu svých studií strávil několik let v zahraničí, hovoří tedy plynule anglicky, německy a portugalsky.

Tomáš je veden jako rozhodce na Listině rozhodců Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze a na Seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. 

 

JUDr. Hana Jozová, advokátka

Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (JUDr.)
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (Mgr.)

Profesní kvalifikace:
Česká advokátní komora, reg. č. 17648 (advokátka)

Hanka se specializuje na zdravotnické právo. Mimo tuto specializaci má zkušenosti v širokém spektru právních služeb v oblastech občanského, pracovního a obchodního práva. V rámci naší kanceláře má rovněž na starost portfolio správy pohledávek, a to především z oblasti nájemních vztahů a zdravotnictví. Ve volném čase se věnuje orientálnímu tanci. 


Mgr. Monika Štýsová, advokátka

 

Vzdělání:
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta (Mgr.)

Profesní kvalifikace:
Česká advokátní komora, reg. č. 10795 (advokátka)

Monika se specializuje na akvizice, nemovitosti a správu pohledávek. Před nástupem k nám pracovala jako vedoucí týmu advokátů v mezinárodní advokátní kanceláři Rödl & Partner, advokáti, v.o.s. zaměřené zejména na německou klientelu, které poskytovala právní služby ve všech oblastech práva. Posléze přešla do společnosti BENU Česká republika a.s., kde vykonávala funkci prokuristy a vedoucího akvizičního týmu. Zastupovala společnost při koupi nových lékáren, vyjednávání s developery, obchodními centry a majiteli nemovitostí. Hovoří plynule německy.


Mgr. Eliška Fischerová
, advokátní koncipientka

Vzdělání:
Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta (Ph.D. - probíhající studium)
Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta (Mgr.)

Profesní kvalifikace:
Česká advokátní komora, reg. č. 42182 (advokátní koncipientka)

Eliška se ve své profesní praxi zaměřuje zejména na občanské a správní právo. Již v průběhu svého magisterského studia absolvovala stáže na vybraných soudech a rovněž získávala praktické zkušenosti v advokacii. Současně své znalosti prohlubuje v rámci doktorského studijního programu a aktivně vystupuje na odborných konferencích. Svůj volný čas nejraději tráví cestováním a fotografováním.


 JUDr. MgA. Kateřina Hůlková
, advokátní koncipientka

Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (JUDr.)
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (Mgr.)
Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta (MgA.)
Universität Salzburg, Rechtswissenschaftliche Fakultät (Erasmus+)

 

Profesní kvalifikace:
Česká advokátní komora, reg. č. 42752 (advokátní koncipientka)

Katka se v rámci své praxe zaměřuje zejména na zdravotnické, rodinné a trestní právo a rovněž na oblast autorského práva, ve které využívá také praktické zkušenosti získané při studiu na Divadelní fakultě AMU a mnohaleté práci v divadle. Ve volném čase se věnuje zpěvu a tanci.


Mgr. Miroslava Vránová
, advokátní koncipientka

Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (Mgr.)

 

Profesní kvalifikace:
Česká advokátní komora, reg. č. 43753 (advokátní koncipientka)

Mirka se v naší advokátní kanceláři věnuje všem oborům práva, s profilací zejména v oblasti občanského práva hmotného, občanského práva procesního a práva nemovitostí. Při svém působení využívá kromě teoretických znalostí z oboru také praktické zkušeností z advokacie, které získala již v průběhu svého magisterského studia na právnické fakultě. Svůj volný čas tráví nejraději v přírodě, ať již turistikou, či sportem. 


Klára Pancířová
, asistentka

Vždy dobře naladěná a přátelská Klára zajišťuje komunikaci s našimi klienty, úřady, soudy a dalšími subjekty. Její hlavní pracovní agendou, při níž plně využívá své dříve nabyté pracovní zkušenosti a dovednosti z oblasti soukromého sektoru, je vedení administrativy celé kanceláře. Ve svém volném čase ráda chodí do přírody a jezdí na kole. 


Bernie
, vedoucí oddělení vymáhání pohledávek