Již mnoho let se specializujeme na oblast obchodního práva a M&A. Naše advokátní kancelář je připravena poskytnout klientům kvalitní a komplexní právní služby ohledně:

Práva obchodních korporací

 • zakládání obchodních společností a družstev (poradenství během celého procesu, příprava veškeré dokumentace, zápis do obchodního rejstříku)
 • zánik, likvidace obchodních společností a družstev
 • přeměny obchodních korporací
 • kompletní agenda obchodních korporací (pořádání a organizace valných hromad, úpravy výše základního kapitálu, převody obchodních podílů, úpravy vnitřních poměrů korporace, udělování prokury….
 • konzultace, zpracování právních rozborů a obecné poradenství ohledně fungování obchodních korporací
 • zastupování obchodních korporací v obchodněprávních sporech či před orgány státní správy

Obchodního smluvního práva

 • příprava a kontrola veškeré smluvní agendy společnosti
 • příprava vhodných zajišťovacích instrumentů
 • efektivní vymáhání a správa pohledávek
 • pracovněprávní agenda společnosti

Soutěžního práva

 • právní poradenství v oblasti práva hospodářské soutěže a úpravy této problematiky v souladu s právní úpravou EU
 • právní poradenství ohledně ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání (klamavá reklama, parazitování na pověsti podniku, porušení obchodního tajemství)

M&A (Fůze a Akvizice)

více